Turnhout Lens Club voorwaarden – Nachtlenzen

 • U ontvangt gedurende de geldigheid van het lidmaatschap na afspraak gratis contactlens- controles twv € 27,50, oogdrukmeting, 2 fundus foto’s twv € 25,- ps inzetinstructie, noodzakkelijke vloeistoffen en verdere noodzakelijke oogzorg.
 • Afspraken voor controle; per geval van vergeten, geen tijd, niet op komen dagen, ook in geval van ziekte en niet afmelden de dag ervoor voor 16:00 wordt altijd automatisch € 27,50 in rekening gebracht en geïncasseerd. Indien u zeker wilt zijn van uw afmelden stuur dan een mail naar werkplaats@turnhoutoptiek.nl
 • Bij opzegging binnen een maand bent u minimaal 1 clubtermijn van € 0.00 verschuldigd.
 • IIndien een maandelijkse incasso gestorneerd word, ontvangt u voor het niet te incasseren bedrag een factuur zonder een verhoging. De 2e herinnering worde verhoogd met € 40,- administratiekosten. Indien na een door ons verstuurde 3e herinnering nog geen betaling volgt, geven wij de vordering uit handen aan ons incasso / deurwaarderskantoor waarbij alle verdere buitenrechtelijke incassokosten en renten naast de eerder genoemde administratiekosten aan u doorberekend zullen worden.
 • Ook als u geen lenzen besteld tijdens uw proefperiode, vindt er nooit restitutie van lidmaatschapsgelden plaats.
 • Het TLC eindigt alleen na uw opzegging via de site; www.turnhoutoptiek.nl/opzeggen. U ontvangt van ons een bevestiging van opzegging en de laatste incassodatum en incassobedrag.
 • Indien prijsverhogingen noodzakelijk zijn kunnen deze zonder aankondiging vooraf worden doorgevoerd.
 • Tijdens een proefperiode geldt een minimale clubtermijn van 1 maanden. Hierna geldt een minimale clubtermijn van 15 maanden, bij afnamen van iedere vervolgset wordt de termijn met 12 maanden verlengt, opzegtermijn is 10 werkdagen.
 • Turnhout Optiek kan ten aller tijden eenzijdig het TLC opzeggen.
 • De lenzen zijn en blijven eigendom van Turnhout Optiek, bij verlies of breuk dienen deze lenzen te worden betaald naar de gewone winkel prijs. De gewone winkelprijs vind u op de kassabon.
 • Nachtlenzen mogen maximaal 12 maanden worden gedragen daarna dienen deze ingeleverd en vervangen te worden voor een nieuw paar.

Terug naar Turnhout Lens Club voorwaarden

————
Op al onze aanbiedingen en overeenkomsten zijn de algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden van de Nederlandse Unie van Opticiens van toepassing, zoals laatstelijk vastgesteld door de NUVO en gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam. Uiteraard heeft u de mogelijkheid, indien u het niet eens bent met een incasso, deze binnen 30 dagen terug te laten boeken naar uw eigen rekening. U neemt hiervoor contact op met uw eigen bank. De betalingsverplichting blijft dan bestaan.

mrt 27, 2015 | Posted by | Reacties uitgeschakeld voor Turnhout Lens Club voorwaarden – Nachtlenzen
Premium Wordpress Themes by UFO Themes